bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

bybre4na-nedostsaty4nost.jpgЕтиология и патогенеза на остра бъбречна недостатъчност

Острата бъбречна недостатъчност се проявява с внезапно рязко снижаване на диурезата под 300 мл. Най - честите причини за острата бъбречна недостатъчност са: нарушено кръвоснабдяване на бъбреците (сърдечносъдова недостатъчност, масивни кръвоизливи, сепсис), токсично въздействие (тежки метали, медикаменти и др.), масивна цитолиза (интраваскуларна хемолиза при преливане на групово несъвместима кръв, миоглобинурия при тежки травми, масивни изгаряния), тежки нарушения във водноелектролитното равновесие, тубуларни увреждания, запушване на пикочните пътища (нефроли тиаза, простатни изменения, неоплазми) и др. Често остра бъбречна недостатъчност настъпва в хода на тежко протичащи вътрешни заболявания — т. нар. екстраренална азотемия и хепаторенален синдром.

В началните стадии на острата бъбречна недостатъчност, особено в случаите с нарушена хемодинамика и дизелектролитемии, правилно проведеното интензивно лечение може да доведе до пълно възстановяване на бъбречната функция.

Клинична картина на остра бъбречна недостатъчност

Олигуричната фаза може да продължи от 2—3 до 20—30 дни с постепенно покачване в серума на нивата на креатинина, калция и водородните катиони. Развива се клиничната картина на уремията. Следващата фаза е полиуричната. Постепенно нараства количеството на отделената урина, като тя може да достигне 5—10 л за 24 часа. Постепенно състоянието на болните се подобрява. През този стадий, който продължава от две седмици до два - три месеца, поради намалените защитни сили на болните могат да възникнат възпалителни усложения — сепсис, бронхопневмония и др. През възстановителния стадий в продължение на няколко месеца постепенно се възстановява бъбречната функция на болните. При благоприятно протичане е възможно пълно нормализиране. Болните с остра бъбречна недостатъчност са обект на лечение в специализирани лечебни заведения с условия за провеждане на интензивни грижи (хемодиализа, перитонеална диализа) и стриктен контрол на показателите на водноелектролитното и алкалнокиселинното равновесие.

 • Чай за бъбреци на Ламбрев - Оригинален, насипен

  Чай за бъбреци на Ламбрев - Оригинален, насипен

  Цена: 6,14 лв.

 • Полски Хвощ стрък - при пясък и камъни в бъбреците, Equisetum arvense
 • БИЛКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕДИМНО ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ:

  ListoЦелина, керевиз

  ListoЦаревица 

   ListoЗайча сянка, аспарагус

   ListoБяла бреза

  ListoБагрилна жълтуга 

  ListoБъзак, тревист бъз

  ListoПореч

  ListoРешетка

  ListoТроскот

  ListoСамодивско биле

  ListoХвощ

  ListoЯгода горска

  ListoЕньовче

  ListoЛазаркиня

  ListoИзсипливче

  ListoМиши уши, рунянка

  ListoМагданоз, мерудия

  ListoСелим

  ListoГръмотрън

  ListoЧемшир див

  ListoОгнивче