БИЛКОВА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

enzikl-bilki.jpg
Скъпи приятели на сайта bilki.bg, в раздела "Билкова енциклопедия" ще Ви дадем пълна, точна и съвременна информация за видовете билки и използването на билките за лечебни цели. За целта използваме различни източници - научна литература на  български и английски.
 

    А    Б    В    Г    Д    Е    Ж

    З    И    Й   К    Л    М    Н

    О    П    Р    С   Т    Ф    Х

    Ц     Ч     Ш    Щ    Ю    Я

 

Ето част от изданията, въз основа на които създаваме отделните статии: Съвременна фитотерапия, С. 1982, под редакцията на проф. Веселин Петков; Нашите лекарствени растения, С.1972, Н.Стоянов; The New Holistic Herbal (Health Workbooks) David Hoffmann, от същия автор - Medical Herbalism: The Science Principles and Practices Of Herbal Medicine; Herbal Medicine - Rudolf Fritz Weiss; Principles and Practice of Phytotherapy: Modern Herbal Medicine -  Simon Mills MCPP FNIMH MA and Kerry Bone  и  др.

Нашата амбиция е да Ви представим всички български билки, които имат познати и доказани над 350 терапевтични свойства, като в същото време Ви запознаем и с лечебни билки от цял свят. "Билкова енциклопедия" ще се попълва ежеседмично, затова можете винаги да намирате нови и интересни материали за билколечението.