Добре дошли в bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

ПРАВИЛА НА ФИТОТЕРАПИЯТА

ПРАВИЛА НА ФИТОТЕРАПИЯТА


фитотерапията изисква дълготрайно приложение На основата на натрупания практически опит фитотерапията си е изработила няколко важни правила за приложението на средствата, с които тя борави. Разбира се, при реализацията на тези правила могат да се наложат като необходими редица изключения и с това да се потвърди максимата, че няма правило без изключение.
а.  В същност това е конкретизация на едно от основните правила на терапията изобщо. Според това правило например при стомашни и чревни заболявания, преценени като подходящи за фитотерапия, преди да се прибягва до беладона, трябва да се приложи лайка.
Задача на фитотерапията е да проучва и сочи конкретните реализации на това свре изискване.

За мястото на фармацията и съвременната медицина прочетете тук

б. Второто правило препоръчва да се използува цялота билка, респективно  препарати, които съдържат намиращите се в нея вещества. Това е едно от основните изисквания на фитотерапията. То е изработено на основата на трупан с годините  опит. Не бива да се разбира, че това правило отхвърля  използуването на чисти, изолирани от растения или лабораторно синтезирани вещества. Фитотерапията просто счита, че за нейния домен от показания тези средства често не са най-пригодните.
в. В съответствие с предишните две правила третото препоръчва да не се предписват много сложни рецепти, а да се използуват такива, включващи не повече от 2 — 3 основни лечебни растения, едно добавъчно, едно (по изключение — две) коригиращо (за предпочитане — съдържащо етерично масло) и едно конституиращо лекарство.
фитотерапията изисква да се започва лечение с не силно действуващи билкиг. Последното от правилата на на фитотерапевтичните средства, равняващо се минимум на 3 — 4 седмици.
Както много положения на фитотерапията, така и това нейно изискване произтича от особеностите на използуваните от нея средства. Заедно с това и в съгласие с констатациите на не един от специалистите в тази област трябва да се отбележи, че много неуспехи на фитотерапията най-вероятно могат да се обясняват с неспазването на това правило.
Логично е да се съобрази, че се срещат трудности в обективна оценка на ефективността на такова продължително лечение на хронично протичащи заболявания, каквито са заболяванията с основни показания на фитотерапията. Именно затова, подхождайки научно към решаване на проблемите, включително и към този, за който става дума в случая, тя е длъжна да разработва и утвърждава повече или по-малко собствени критерии за доказване и обективиране на ефектите от провежданото лечение.