Добре дошли в bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Обикновен спореж, действие и приложение на билката

Senecio vulgaris L.

Aнглийски – Graundles, Pуски - Крестовник обыкновенный, Френски - Senecon commun, Немски - Gemeines-Greiskraut
Сем. Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни
obiknoven-sporej.jpg

Други български наименования

кръстец, спориж

Основно действие на билката обикновен спореж

Холинолитично и утеротонично.

Експериментални и клинични данни на билката обикновен спореж

Съдържащите се в билката спореж алкалоиди (сенецифилин, сенеционин и сенецин) притежават парасимпатиколитично (М-холинолитично) действие. По влияние върху периферните холинореактивни структури на организма те са близки до атропина. Билката притежава и утеротонично действие, подобно на алкалоидите на моравото рогче.

Емпирични данни на билката обикновен спореж

Аменорея и дисменорея. В нашата народна медицина се прилага във вид на отвара външно за налагане на рани и отоци.

Лечебни свойства на билката обикновен спореж

Обикновения спореж е билка, която има определени свойства. Тези свойства са в пряка зависимост от химичните елементи. Ефективните лекарства се правят от билката, сока и корените. Растението помага при следните заболявания: възпаление; конвулсивни разстройства, заболявания като: астма, язви, тумори и други; помага при хора с хронична умора.

Описание на билката обикновен спореж

Едногодишно (до двугодишно) тревисто растение. Стеблото възходящо или изправено, 20 — 40 (60) см високо, просто или разклонено. Листата последователни продълговати дълбоко пересто нарязани или наделени. Кошничките многобройни, почти приседнали в полущитовидни сложни съцветия на върха на стеблото и клонките; обвивните листчета линейни, на върха възчерни. Цветовете тръбести жълти. Плодосемката с хвърчилка от прости власинки. Цъфти април — ноември.

Разпространение на билката обикновен спореж

Расте по тревисти места, плевел в посевите, рудерално край пътища и селища. Разпространено из цялата страна докъм 1000 м надморска височина. Среща се в цяла Европа.

obiknoven-sporej_2.jpg
Дрога на билката обикновен спореж

Цъфтящата надземна част (Herba Senecionis vulgaris).

Съдържание на билката обикновен спореж

Билката е малко изследвана, но аналогично на други видове; всички части съдържат пиролизидинови алкалоиди; съдържа още рутин и витамин С.

Други видове на обикновен спореж

Пролетен спореж

Пролетният спореж (Senecio vernalis W.K.) произхожда от Средиземноморието, Средна Азия, а в България се разпространява до 750 m надморска височина.

Характерно за стъблото е, че е изправено, единично или разклонено от основата си - влакнесто. Листата са перести и разсечени. Долните листа са с по-дълги дръжки, образувайки розетка. Стъблените листа са приседнали. Кошничките са звънчевидни, събрани в щитовидно съцветие. Външните обвивни листенца са с черен връх. Цветовете са жълти. Плодът е продълговат, влакнест, тъмносив.

Пролетният спореж предпочита чернозем-смолниците и канелените горски почви. Това е светлолюбив и топлолюбив вид. Размножава се със семена. Цъфти от април до юни и втори път от август до октомври. Зимува като розетка. През топли зими може да цъфти.

Ливаден спореж

Ливадният спореж (Senecio jacobaea L.) произхожда от Средиземноморието и Средна Азия, а в България нас е разпространен повсеместно в ливадите и редките храсталаци. Не понася засенчване.

Плевелът е двугодишен вид. Стъблото е изправено, високо до 60 cm. Долните листа са с дълги дръжки, продълговато обратно яйцевидни. Цветовете са жълти.

У нас растат и други видове спореж: горски, леплив, панчичев, карпатски, речен, планински, блатен, македонски и други, които се срещат по-рядко.

Видовете спореж с мощните си розетки от долните листа и с височината си конкурират сериозно културните растения. Те са големи консуматори на хранителни вещества. Част от тези видове съдържат редица пиролизидинови алкалоиди, като якобин, яколин, яконин, силвасенецин и др. Количеството на алкалоидите се колебае силнo в зависимост от стадия на развитие на растението.

Плевелът необратимo уврежда черния дреб на животните поради действието на метаболитите (пиролите). Те причиняват цироза на черния дроб. Нарушава се тежко и дейността на стомаха и на червата.

Нежелани ефекти на билката обикновен спореж

При предозиране — сухост в устата, сърцебиене, възбуждане, разширение на зениците и др. Съществуват експериментални данни за някои видове (Senecio jacobaea) относно тяхното хепатотоксично и канцерогенно действие. Както се установи експериментално напоследък, пиролизидиновите алкалоиди, които се съдържат във всички видове Senecio, имат канцерогенно действие.

Противопоказания на билката обикновен спореж

глаукома, органични заболявания на черния дроб и бъбреците.

Начин на приложение на билката обикновен спореж

Поради токсичността на билката не се препоръчва употребата ѝ.

Съчетание с други билки на билката обикновен спореж

Ползва се отделно и се съчетават само по препоръка на лекуващия терапевт.