ИЗБОР НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА СПОРЕД СИМПТОМ

Причини за травмите, стресовете и съответните им хомеопатични лекарства


Хомеопатични лекарства списъкКогато използвате този списък на хомеопатичните лекарства, търсете главната причина – онази, която най-дълбоко обуславя травмата. Може да погледнете и други рубрики, които биха могли да ви помогнат, но трябва да се спрете само на най-главната. Бъдете внимателни в подбора на най-доброто описание, разгледайте го от всички страни. Понякога това е лесно: при заболявания вследствие на скорошно разочарование е подходящо само едно лекарство – Ignatia. В други случаи, като изневяра, например, имате различни възможности.
Не е изключено причината за заболяването и общата нагласа на пациента да съвпадат – да кажем, причината е ревност и човекът по принцип е ревнив. Понякога обаче, причината може да бъде ревност, но индивидът да не е ревнив по природа. Следователно, трябва да се прави разграничение и при една и съща причина и има улуснение в начина на разположение на рубриките, а еменно - близките по тема рубрики са една след друга. Този СПИСЪК С ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА включва единствено причините за заболяванията или оплакванията.
Той не може да ви насочи, но най добър съвет можене да получите от компетентен специалист ХОМЕОПАТ.

потиснат гняв и негодувание

Гняв

Потиснат гняв: Aur, Calc, Cham, Igh, LYC, Nat m, Sep, STAPH

Гняв и негодувание: Ars, Aur, COLOC, Lyc, Merc, Nat m, Nux v, Plat, STAPH

Гняв с мълчалива скръб: Acon, Ars, Aur, Bell, Calc, Cham, China, Coloc, Hyos, IGN, LYC, Nat m, Nux v, Ph ac, Plat, Puls, STAPH

Противоречие, разногласия (предизвикващи дълбока травма): Anac, Aur, Cham, Ign, Med, Sil

Унижение, срам, умишлено пренебрежение (нещо трудно поносимо): Acon, Anac, Arg n, Ars, Aur, Bell, Calc, Cham, COLOC, IGN, Lach, LYC, Merc, NAT M, Nux v, PH AC, Plat, Puls, Sep, Sil, STAPH, Stram, Sulph

Унижение с гняв: COLOC

Унижение с негодувание: STAPH

*Обидчивост: Acon, Ars, Aur, Bell, Calc, CARC, CAUST, Coloc, Lach, LYC, Med, Nat m, Nit ac, NUX V, Plat, Puls, Sep, Sil, STAPH, Sulph, Thuja, TUB

Обиди от миналото: Calc, Cham, Ign, Staph

Наказание; човек (обикновено дете), който се разболява, след като бъде наказан: Ign, Nat m, Tarant

Укори, остра критика, лоши думи (вж. вариантите на „Унижение”): Bell, Calc, Coloc, Ign, Med, NAT M, Nux v, Ph ac, Plat, Staph, Stram, Tarant

Грубост от страна на околните: Anac, Calc, Calc, Med, Nat m, Nux v, Ph ac, STAPH

Презрение (подложен на изключително презрително отношение): Acon, Aur, Bell, Cham, Coloc, Hyos, Lyc, Nat m, NUX V, Phos, Plat, Sep, Staph, Sulph, Tarant

Насилие: Aur, Sil, STRAM, Tarant

Страх

страх, уплаха, тревожност*Тревожно очакване, стрес, нервност преди изпит, представление, среща и т.н.: Anac, ARG N, Ars, Bar c, Calc, CARC, Caust, China, Hyos, IGN, LYC, MED, Nat m, Ph ac, PHOS, PULS, SIL, Tub

Смущение: Coloc, Ign, Ph ac, Plat, Sep, Staph, SULPH

Страх: ACON, Arg n, Bell, Calc, Carc, Caust, Ign, Lyc, Phos, Phuls, Sil

*Уплаха: Acon, Arg n, Aur, Bell, Calc, CAUST, Hyos, IGN, Lach, NAT M, Nux v, PH AC, PHOS, Plat, PULS, Sep, SIL, Stram

Уплаха от видяна злополука: Acon

Скръб, загуба, изневяра

Измамени амбиции: Bell, Merc, Nux v, Plat, Puls

Предателство от страна на приятел: Ign, Nux v, Ph ac, Sil, Sulph

Смърт на дете: Calc, CAUST, IGN, Lach, Nat m, Nux v, Ph ac, Plat, Staph, Sulph

Смърт на родител или приятел: Ars, Calc, CAUST, Ign, Nit ac, Nux v, Plat, Staph

Разочарование: Acon, Ars, AUR, CAUST, Cham, Coloc, Hyos, IGN, Lach, LYC, Merc, NAT M, Nux v, PH AC, Plat, PULS, Sep, STAPH

Скорошно разочарование: IGN

Скръб: Anac, Arn, AUR, Bell, Calc, Carc, CAUST, Coloc, Hyos, IGN, LACH, NAT M, Nux v, PH AC, PHOS, Plat, Puls, SEP, Sil, STAPH, Tub

Скръб (и не може да плаче): Carc, Ign, NAT M, Nux v, Puls,

Скорошна скръб: Ign

Носталгия по дома: Ign, PH AC

изневяра, любовно разочарование

Изневяра: AUR, Ign, Lach, LYC, Merc. NAT M, Nux v, Ph ac, Puls, Sep

Любовно разочарование: AUR, Bell, Caust, HYOS, IGN, Kali c, Lach, NAT M, Nux v, PH AC, Phos, Sep, STAPH, Sulph, Tarant

Любов с мълчалива скръб: IGN, NAT M, PH AC, Phos

Други причини

Алкохолизъм: Ars, Calc, Lach, Nux v, Ph ac, Sulph

Лоши вести: Arn, Calc, Cham, Coloc, Ign, Med, Merc, Nat m, Nux v, Staph, Sulph

Провал в бизнеса: Calc, Coloc, Nat m, Nux v, Ph ac, Puls, Sep, Sulph

Разногласие между началник и подчинен: Lach, Merc, Nat m, Nit ac, Nux v, Sulph

Разногласие с/между родители, с приятели: Ars, Lach, Merc, Nat m, Nit ac, Nux v, Sulph

Продължително потискан от околните: Carc, Lyc, Sep

Емоционална възбуда: Acon, Arg n, Aur, Bell, Calc, Caust, IGN, Nat m, Nux v, PH AC, Phos, PULS, Sep, STAPH, Tarant, TUB

Сексуална възбуда: Nat m, Plat, Staph

Ужас, тъжни и страшни истории: Aur, Calc, Caust, Lach, Lyc, Nit ac, PHOS, Puls, Sep, Sil, STAPH, Sulph

Бързане: Nux Vom, Acon, Arn, Nit ac, Puls, Sulph

Изолация: Anac, Arg n, Cann i, Plat, Puls, Stram

Ревност: Hyos, Ign, Lach, NUX V, Phos, PULS, Staph

Прекомерна радост: Acon, Ars, Aur, Caust, China, Merc, Plat, Puls

Творчески провал: Calc, Ign, Lyc, Nux v, Puls, Sulph

Загуба на пари: Arn, Ars, Aur, Calc, Ign, Nux v, Puls

Загуба на положение: Ign, Plat, Staph

Гордост, травматизирано самочувствие: Calc, Lyc, Merc, Sil, Sulph

Пререкания: Thuja

Ярост, бяс: Arn, Aur

Отхвърляне, изоставяне, самотност (сравни с „Изолация”): Anac, Arg n, AUR, Bar c, Calc, Cann I, Carc, China, Kali c, Lach, Merc, Plat, Puls, Sep, Stram

Обрати на съдбата: Lach, Staph

*Сексуална разпуснатост: Phos

Срам: вж. вариантите на „Унижение”, също „Сексуално насилие”, „Обидчивост”, „Смущение”, „Противоречие”

Шок: вж. „Уплаха”

Стрес: Anac, ARG N, Ars, Bar c, Calc, CARC, Caust, China, Hyos, IGN, LYC, MED, Nat m, Ph ac, PHOS, PULS, SIL, Tub 

Приятни изненади: China, Merc

умствена умора

*Умствена работа: Anac, Arg n, Kali c, Lach, NUX V, Ph ac, Sil, STAPH, TUB 

ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ГРИП И НАСТИНКА - ПРЕПАРАТИ - прочети тук