bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Външен вид, поведение и съответни хомеопатични лекарства

Хомеопатични лекарства и външен вид

Външен вид

 
Наднормено тегло: Acon, Ars, Aur, Bell, CALC, Hyos, Kali c, Lyc, Phoc, Puls, Sulph
 
Наднормено тегло при деца: Bar c, Bell, CALC
 
хомеопатични лекарства, хомеопатия
Прегърбен, с увиснали рамене: Ars n, Aur, Calc, Coloc, Lyc, Med, Nat m, Nux v, PHOS, Sil, SULPH, Tub
 
Слаб: Arg n, Ars, Bar c, Calc, Caust, Ign, Lach, Lyc, Merc, Nat m, Nit ac, Nux v, Ph ac, Phos, Sep, Sil, SULPH, Tub
 

Пози при спане

 
Тази особеност може да се вземе предвид в случай, че човекът заема точно определена поза при сън или я предпочита, макар понякога да спи по друг начин. Например, хората тип Medorrhinum твърдят, че се чувстват най-добре, когато спят по корем. Би било полезно и ако пациентът спомене нещо от рода на: „Разстроен ли съм, спя …”
 
По гръб: Acon, Arn, Ars, Aur, Calc, Cham, China, Coloc, Ign, Lyc, Med, Nat m, Ni ac, Nux v, Phos, Plat, PULS, Stram, Sulph
 
По гръб, с ръце на корема: PULS
 
По гръб, с ръце над главата: Ars, Carc, Med, Nux v, Plat, PULS, Sulph
 
Често сменя позата: ARS, Aur, Ign, Kali c, Lach, Lyc, Phos, Plat
 
На кълбо, със свити крака: Anac, Cham, China, MERC, Nat m, Plat, PULS, Stram
 
С отвити крака, за да ги охлади: Calc, CHAM, LACH, MED, Phos, Plat, PULS, Sep, Sil, Sulph
 
По корем: Ars, Bell, Calc, Carc, Caust, Coloc, Ign, Lach, Lyc, MED, Nat m, Phos, PULS, Sep, Stram, Sulph, Tub
 
С глава, заровена във възглавницата: Arn, Bell, Lach
 
С извита назад глава: Bell, China, Hyos, Ign, Nux v, Sep
 
С наведена напред глава: Acon, Phos, Puls, Staph
 
На ниска възглавница: Arn, Nux v, Sil, Sulph
 
На колене, с глава, заровена във възглавницата: Carc, Lyc, MED, Phos, Sep, Tub
 
На колене и лакти: Calc, Carc, Lyc, Med, Phos, Sep, Stram, Tub
 
На лява страна: Acon, Bar c, Calc, Carc, China, Merc, Nat m, Phos, Sep, Sulph
 
С разперени ръце и крака: Bell, Cham, Nux v, Plat, Puls, Sulph
 
С протегнати крайници: Bell, Cham, China, Plat, Puls, 
 
На дясна страна: Ars, Cham, China, Ign, Kali c, LACH, Lyc, Merc, PHOS, Sulph
 

Необичайни телесни симптоми

 
Съществуват общи симптоми, характерни за някои състояния или болести. Хомеопатията не се интересува толкова от тях, колкото от необичайните или ключови белези, които могат да бъдат много полезни при избора на лекарството. Ето някои:
 
*Влошава се през есента: Calc, China, Coloc, LACH, LYC, Merc, Stram
 
Чувства облекчение при смяна на позата: Arn, Ars, Caust, Cham, IGN, Lach, Lyc, Ph ac, Phos, Plat, PULS, Sep, Staph, Thuja
 
Непрекъсната смяна на симптомите: Carc, Ign, Kali c, Puls, Tub
 
Влошава се при ясно време: Acon, Caust, Nux v
 
Подобрява се при облачно време: Caust
 
*Противоречиви и редуващи се състояния: Carc, IGN, Lyc, Nat m, Plat, PULS, Sep, Staph, Thuja, TUB
 
Недоразвит, дребен, с ръст на джудже: BAR C, Calc, Carc, Med, Sil, SULPH, Tub
 
*Влошава се в 11,00 часа: Nat m, Nux v, Phos, Sep, SULPH
 
Подобрява се вечер: Arn, AUR, Carc, Lyc, MED, Nat m, Nux v, Puls, Sep
 
Подобрява се вследствие на физически упражнения: Arg n, Calc, Carc, Caust, Ign, Kali c, Nat m, SEP, Sil, TUB
 
*Прималяване, припадъци по време на менструация: Acon, Calc, Ign, LACH, NUX V, Puls, SEP
 
Прималяване, припадъци по време на бременност: Bell, Kali c, Nux v, Puls, Sep
 
Влошава се между 16,00 и 18,00 часа: Sep
 
*Влошава се между 16,00 и 20,00 часа: Coloc, LYC, Med, Sulph
 
*Горещи вълни с изпотяване: CHINA, Ign, LACH, SEP, SULPH, TUB
 
*Горещи вълни отдолу нагоре: Calc, Kali c, Lyc, Phos, SEP, Sulph
 
Подобрява се сутрин: LYC
 
*Влошава се в препълнено с хора помещение: Arg n, Lyc, Phos, Puls, Sep, Sulph
 
Подобрява се в резултат на тичане: Ars, Caust, Ign, Nat m, Nit ac, SEP, Sil, Tarant
 
*Влошава се на море: Ars, Carc, Med, Nat m, Sep, Tub
 
Подобрява се на море: Acon, Carc, Hyos, Lyc, MED, Nat m, Plat, Sep, Sil, Stram, Tub
 
*Влошава се през пролетта: Aur, BELL, CALC, LACH, LYC, Nat m, Puls, Sep, Sil, SULPH
 
*Влошава се през лятото: BELL, LACH, Lyc, Nat m, Nux v, Ph ac, Phos, PULS
 
Влошава се по здрач: Arg n, Ars, Calc, Caust, Cham, Nat m, Phos, Plat, PULS, Staph
 
Подобрява се при влажно време: Acon, Ars, Bell, CAUST, Cham, MED, Nit ac, NUX V, Plat, Sep, Sil, Staph, Sulph
 
*Влошава се през зимата: ACON, ARS, AUR, Bar c, Bell, Calc, Caust, Cham, Hyos, Ign, KALI C, LYC, Merc, NUX V, Phos, PULS, Sep, Sil, Sulph
 

Необичайни сънища

 
*Натоварване, полагане на огромни физически усилия: ARS
 
*Падане отвисоко: Sulph, THUJA
 
Падане във вода: Ign, Merc, Ph ac, Puls, Sep, Sulph
 
Повтарящи се сънища: Arg n, Ign, Nat m
 
Змии: Arg n, Carc, Kali c, Lach, Sep, Sil, Tub