bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Страхове и фобии

Страхове и фобииСтрахове, фобии и хомеопатични лекарства

Страховете съпътстват в по-голяма или по-малка степен живота на всекиго от нас. За да се вземат под внимание в хомеопатията, те трябва да бъдат силни и определени. Ето най-често срещаните причини, пораждащи страхове:
 
Злополука с приятел: Ars, Caust
 
Самолети: Acon, Arg n, Ars, CALC, Nat m
 
*Да остане сам: ARG N, ARS, HYOS, KALI C, LYC, PHOS, Puls, Sep, Stram
 
Да остане сам нощем: Arg n, Caust, Med, STRAM
 
Да остане сам, за да не умре: Arg n, ARS, Kali c, Phos
 
Да остане сам, за да не се нарани умишлено: Ars, Merc, Sulph
 
Животни: BELL, Calc, Carc, Caust, CHINA, Hyos, Lyc, Med, Nat m, Stram, TUB
 
Въображаеми животни: BELL
 
Птици: Ign, NAT M
 
Черно: Ars, STRAM, Tarant
 
Ослепяване: Nux v, Sulph
 
Блестящи предмети, огледала и други подобни: Cann I, Lach, Stram
 
Разбойници, крадци (проверява под леглото): Anac, Arg n, ARS, Aur, Bell, Ign, Lach, Lyc, Merc, NAT M, Phos, Sil, Sulph
 
Оживени улици: Acon, Bar c, Carc, Caust
 
Рак: ARS, Bar c, CALC, Carc, Ign, Med, Nat m, Nit ac, Phos, PLAT, Sep
 
Пътуване с кола: Acon, Arg n, Aur, Lach, Sep
 
Котки: Calc, China, Med, Tub
 
Гробища: Stram
 
Отиване на църква или театър: ARG N
 
*Клаустрофобия: Acon, Arg n, Calc, Ign, LYC, Med, PULS, STRAM
 
Зараза: Bar c, CALC, Lach, Sil, SULPH
 
Минаване покрай определени ъгли: Arg n
 
Да не би нещо да изпълзи от някой ъгъл: Med, Phos
 
Преминаване по мостове: Arg n, Bar c, Puls
 
Тълпи, публични места, агорафобия: Acon, Arg n, Arn, Bar c, Nux v, Puls
 
Разкази за жестокости: Calc
 
Тъмнина: Acon, Arg n, Ars, Bell, Calc, CANN I, Carc, Caust, China, Hyos, Lyc, Med, Nat m, Phos, Puls, Sil, STRAM, Silph, Tub
 
*Смърт: ACON, Arg n, Arn, ARS, Bell, CALC, Cann I, Caust, Kali c, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat m, NIT AC, Nux v, Ph ac, PHOS, PLAT, Puls
 
*Смърт (когато е сам): Arg n, Arn, ARS, Kali c, Med, Phos
 
Зъболекар: Calc, Puls, Tub
 
Да не остане безпомощен: Ars
 
Беди, катаклизми: Puls, Tub
 
Лекари: Arg n, Arn, Ign, Nat m, Nux v, Phos, Sep, Stram, Thuja, Tub
 
Кучета: BELL, Calc, Carc, Caust, CHINA, Hyos, Lach, Med, Merc, Nat m, Plat, Puls, Sep, Sil, Stram, Sulph, TUB
 
Врагове: Anac, Hyos
 
Зло: Arg n, Ars, CALC, Caust, China, Lach, Nat m, Phos, Sep, Staph, Stram
 
Провал: Arg n, Arn, Carc, Lyc, Nat m, Phos, Sil, Sulph
 
Припадък: Acon, Arg n, Plat
 
Падане: Acon, Arg n, Ars, Calc, Caust, China, KaIi c, Med, Nux v, Phos, Sil, Stram, Tub
 
Призраци: Acon, Ars, Bell, Calc, Cann I, Carc, Caust, China, Hyos, Kali c, Lyc, Med, Phos, Plat, Puls, Sep, Stram, Sulph
 
*Че нещо ще се случи: Ars, Calc, CAUST, Coloc, Nat m, NUX V, Ph ac, PHOS, PLAT, TUB
 
Че нещо ужасно ще се случи: Ign, Sep
 
Сърдечна болест: Acon, Arg n, Arn, Aur, Calc, Caust, Lach, Med, Nat m, Phos, Tarant
 
Височини (получава световъртеж): Arg n, Aur, Calc, Carc, Nat m, Phos, Puls, Staph, Stram, Sulph
 
Унижение: Puls, Sep
 
Въображаеми неща: Acon, Ars, BELL, Lyc, Merc, Phos, Sep, STRAM
 
Нараняване: Arn, Ars, Aur, Cann I, China, Hyos, Kali c, STRAM
 
*Полудяване: INAC, CALC, CANN I, Med, Merc, Nat m, Nux v, Phos, PULS, Sep, Staph, Stram
 
Насекоми: CALC, Lyc, Nat m, Phos, Puls, Sulph
 
Загуба на работата: Calc, Ign, Puls, Sep, Staph, Sulph
 
Ножове (държи ги извън обсега на погледа си): Ars, China, Hyos, Merc, Nux v
 
Закъсняване: Arg n, Med
 
Светкавици: Bell, Lach, Phos, Sil
 
Да бъде наблюдаван: ARS, Bar c, Calc, Cham, China, Merc, Nat m, Nux v, Sil, Stram, Sulph, Tarant, Thuja, Tub
 
Мъже: Acon, Anac, Aur, Bar c, Bell, Ign, Lach, Lyc, Merc, Nat m,Phos, Plat, Puls, Sep, Sulph
 
Музика: Acon, Bar c, Nut ac, Nux v, Phos, Sulph, Tarant, Thyja
 
*Шумове (изобщо): Aur, Bell, Caust, Cham, Lyc, Med, Phos, Sil
 
Шум от течаща вода: Hyos, STRAM, Sulph
 
Шумове нощем: Bar c, Caust
 
Шум пред вратата: Aur, Lyc
 
Шум от улицата: Bar c, Caust
 
Състоянието му да бъде видяно: CALC
 
Изпитания, трудности: Arg n, Arn, Ars, Thyja
 
*Хора: Acon, Anac, Aur, Bar c, Caust, HYOS, Kali c, LYC, Nat m, Plat, Puls
 
Хора (при деца): BAR C, Lyc
 
По време на менструация: Acon, Bell, IGN, Lach, Nat m, Nyx v, Ph ac, Phos, Plat, Staph, Sulph
 
Игли, остри предмети: Ars, Merc, Nat m, Plat, SIL
 
Отравянe (форма на подозрение): Anac, Ars, Bell, Hyos, Ign, Lach, Nat m, Ph ac, Phos
 
Обедняване; тревоги за пари: ARS, Calc, Kali c, Nux v, Puls, Sep, Staph, Sulph
 
Появяване пред публика: Anac, Arg n, Lyc, SIL
 
Загуба на самоконтрол: Ars n, Cann I, Merc, Nux v, Staph, Sulph. Thuja
 
Сенки: Calc, Phos, Staph
 
При заспиване: Calc, Lach, Merc, Nat m, Nux v
 
Змии: Arg n, Bell, Carc, LACH, Nat m, Puls, Tub
 
Че зад него има някой: Anac, Lach, MED, Merc, Staph
 
Паяци: Calc, Carc, Nat m, Stram, Tarant
 
*”Пърхане в стомаха”: ARS, Aur, Bar c, China, Kali c, Sulph, Tarant
 
Непознати: Bar c, Carc, Caust, Lach, Lyc, Puls, Stram, Thuja, Tub
 
Оживени улици: Acon, Carc, Caust
 
Удушаване: PLAT
 
Да не бъде ударен от хората, идващи насреща му: ARN, Bell, Ign, Kali c, Lach, Stram, Thuja
 
Подлези, подземия: ACON, STRAM
 
Задушаване: ACON, Ars, Lach, Merc, Nux v, Phos, Staph, Stram, Sulph
 
Задушаване, нощем: Arn, Ars, China, Lyc, Med, Puls, Sil, Sulph
 
Самоубийство: Arg n, Ars, Lach, Med, Merc, Nux v, Plat, Sep, Tub
 
Гръмотевични бури: Bell, Calc, Carc, Caust, Coloc, Lach, Lyc, Merc, Nat m, Nit ac, PHOS, Sep, Sil, STAPH, Stram, Sulph, Tub
 
*Докосване: Acon, Arn, Bell, Cham, China, Kali c, Nux v, Tarant
 
Тунели: Acon, Arg n, Bell, Nat m, STRAM
 
Да предприеме нещо: Arg n, Ars, Lyc, Nux v, Sil
 
Насилие: Вж. ”Нараняване”, „Да не бъде ударен”, „Разбойници”
 
Вода: Bell, Cann I, Carc, HYOS, Lach, Med, Merc, Nux v, Phos, STRAM, Sulph, Tarant
 
Вятър: Cham, Thuja
 
Жени: Puls, Sep, Staph
 
Работа: Arg n, Calc, Cham, China, Coloc, Hyos, Kali c, Lyc, Nat m, Nux v, Phos, Puls, Sil, Sulph