bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Нагласи, поведение, личностни специфики

Поведение на човека, специфики

нагласи, поведение, личностни специфики
Тук става дума за естествените черти на човека – онези негови особености, които го характеризират най-добре и могат да послужат за ключ към хомеопатичното му лекарство. Понякога рубриките изглеждат сходни, като например „Импулсивност” и „Стремителност”. Някои от лекарствата в тези рубрики се повтарят. Вероятно ще ви се налага да преценявате кое описание подхожда най-точно на пациента.
 
Най-важното е да се ръководите само то характеристики, които човекът със сигурност притежава – такива, които повечето му познати биха потвърдили. Ако даден индивид винаги излапва храната си на няколко залъка и приключва преди всички останали, той очевидно е бърз в храненето.
 
Често можете да определите нагласите на човека според думите, които употребява – например, „мразя”, „изолация”, „пренебрегнат”. Някои хора говорят рязко, други са склонни да противоречат, трети никога не влизат в спор. Трябва да забелязвате тези отлики и да ги използвате по подходящия начин.
 

Гняв, насочен към другите

 
Рязко държане: Calc, Cham, Lyc, Med, Nat m, Nit ac, Nux v, Plat,  PULS, Sil, Sulph, Tarant
 
*Обижда, напада: Acon, Anac, Arn, Aur, Bell, CHAM, Hyos, Ign, LYC, Nux v, Sep, Stram, Tarant, Tub
 
Обижда (дете, което обижда родителите си): Hyos, Lach, Lyc, Nat m, PLAT
 
Анархизъм: Arg n, Caust, Merc
 
Революционен анархизъм: Caust, Kali c, MERC, Sep
 
Омерзение, горчивина: Ars, Ign, Nit ac, Puls, Sulph
 
Обвинява другите: ACON, ARS, Aur, Calc, Carc, Cham, Caust, CHINA, Hyos, Ign, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat m, Nux v, Sep, Staph, Sulph
 
Желание да чупи предмети: Bell, Hyos, Nux v, Staph, Stram, Sulph, Tarant, Tub
 
*Презрителност: Arg n, Ars, China, Lyc, Nux v, PLAT
 
Склонност да противоречи: ANAC, Ars, Aur, CAUST, LACH, Lyc, Merc
 
*Критичност: Arn, ARS, Bar c, Caust, Lach, Lyc, Nux v, Phos, Plat, Sep, SULPH
 
Жестокост, безчовечност: ANAC, Ars, Bell, Carc, China, Hyos, Lach, Med, Nit ac, Nux v, Plat, Staph, Stram, Tarant
 
Жестокост към животни: ARS, Bell, Calc, Med
 
Разрушителност: Bell, Calc, Carc, Hyos, Lach, Nux v, Phos, Plat, Staph, STRAM, Sulph, Tarant, Tub
 
Счита всички за врагове: Merc
 
Отчуждение от семейството: Anac, Arn, Ars, Nat m, Nit ac, Nux v, Phos, Plat, Sep, Staph
 
Коравосърдечие, безчувственост, хладен поглед: ANAC, Ars, Hyos, Lach, Plat, Sulph
 
*Омраза: ANAC, Aur, Calc, Cham, Lach, NAT M, Nit ac, NUX V, Ph ac
 
Омраза към мъже: Bar c, Ign, Lyc, Phos
 
Омраза към жени: Puls
 
Желание да убива: Anac, Ars, Bell, Calc, China, HYOS, Lach, Lyc, Med, Merc, Nux v, Phos, Plat, Sil, Staph, Stram
 
Присмехулност: Acon, Ars, China, Hyos, Ign, Lach, Nux v, Plat, Tarant
 
*Свадливост: Anac, Arn, Ars, AUR, Bell, Caust, Cham, HYOS, IGN, Kali c, Lach, Lyc, Merc, Nat m, Nit ac, NUX V, Ph ac, Phos, Plat, Sep, Sil, Staph, Stram, SULPH, TARANT, Thuja
 
*Ярост, бяс: Acon, Anac, Arn, Ars, BELL, HYOS, Lach, LYC, Merc, Nat ac, Phos, Puls, STRAM, Sulph
 
*Неприязън, отмъстителност и злоба: Acon, ANAC, ARS, Aur, Bell, Calc, Cham, Hyos, Lach, Lyc, NAT M, Nit ac, NUX V, Ph ac, Staph, STRAM, TUB
 
Склонност към подигравки: Acon, Hyos, Lch, Nux v
 
*Грубост: Anac, Cham, China, HYOS, LYC, Nux v, Phos, PLAT, Stram
 
*Ругае: Ars, Bell, Hyos, Lyc, Nat m, NIT AC, Nux v, Tub
 
Лишен от състрадателност: Anac, Ars, Cham, China, Nat m, Nit ac, Plat, Puls, Sep
 

Потиснат гняв, превърнат в тъга и други отрицателни емоции

 
Усещане за лош късмет: Carc, China, Kali c, Lyc, Sep, Staph, Sulph
 
*Гризе ноктите си, скубе косите си: ACON, ARS, Bar c, Calc, Carc, Caust, Hyos, Lyc, Med, Nat m, Nit ac, Phos, Puls, Sil, Staph, Stram, Sulph, Tarant
 
Гризе предмети: BELL, Hyos, Sil, STRAM
 
*Депресия, отчаяние: Acon, Anac, Arg n, ARS, AUR, CALC, Cann i, Caust, China, IGN, Lach, LYC, Med, Merc, Nat m, Nit ac, Nux v, Puls, Staph, Stram, SULPH
 
*Депресия със склонност към самоубийство: Anac, Ars, AUR, Bell, Calc, Carc, China, Hyos, Ign, Lach, Med, Merc, Nat m, Nux v, Puls, Sep, Stram
 
Отчаяние, предизвикано от болка: Acon, Ars, AUR, Calc, Cham, China, IGN, Lach, Med, NAT M, Nux v, Stram
 
*Загубена надежда за оздравяване: Acon, ARS, CALC, Ign, Med, MERC, Nit ac, Sep
 
*Религиозно отчаяние: Arg n, ARS, AUR, Calc, LACH, Lyc, Med, SULS, Stram, Sulph, Thuja
 
Чувство на отвращение: Kali c, Merc, PULS, Stram, SULPH
 
Склонност към съмнение: Ars, Aur, Bar c, China, Lach, Nux v, Sep, Sil, Staph, Thuja
 
*Усещане за вина: ARS, AUR, Bell, Caust, Hyos, Ign, Lach, Med, Merc, Nat m, Nux v, Ph ac, Puls, Sil, Stram, SULPH, Thuja
 
Склонност към самоубийство чрез обесване: Ars, Aur, Bell
 
Желание да бъде убит: Ars, Bell, Stram
 
Тъга със склонност към самоубийство: AUR, Calc, Caust, China, Ign, Med, Nat m, Sep, STAPH, Sulph
 
Самообвинения: Acon, Anac, Ars, Aur, Hyos, Ign, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat m, Puls, Sil, Stram, Sulph, Thuja
 
Самосъжаление: CALC, Nit ac, Staph
 
Сериозност, строгост: ARS, Aur, China, Merc, Staph
 
Никога не се усмихва: ARS, AUR
 
Склонност към самоубийство чрез скачане от високо: Anac, Arg n, Ars, AUR, BELL, Hyos, Ign, Lach, Nux v, Sil, Staph, Stram, Sulph, Thuja
 
*Отегчение от живота: ARS, AUR, Bell, CHINA, Merc, NAT M, Nit ac, Nux v, Ph ac, PHOS, Puls, Sil
 

Хаос
 

*Хаотично, объркано поведение: Ars, Bell, CHINA, Merc, NUX V, Ph ac, Phos, Puls, Staph
 
Неугледен, занемарен външен вид: Lach, Med, Merc, Nux v, Phos, Plat, SEP, Sil, STAPH, SULPH
 
Разхвърляност, немарливост: Carc, Sil, SULPH
 

Припряност

 
*Забързана, припряна реч: Bell, HYOS, Ign, LACH, Med, MERC, Ph ac, Sep, Stram, Thja
 
*Преждевременно семеизпразване: Calc, China, LYC, Nat m, Ph ac, Phos, Plat, Sep, Sulph
 
*Вечна забързаност: Arg n, ARS, Aur, Bar c, BELL, Hyos, IGN, Kali c, Lach, MED, MERC, NAT M, NUX V, Puls,SIL, Stram, SULPH, TARANT, Thuja
 
*Бързо хранене: Bell, CAUST, Lach, Plat, 
 
*Бързо ходене: Arg n, Sulph, TARANT, Thuja
 
*Нетърпеливост: CHAM, IGN, Med, NUX V, SEP, SIL, Sulph
 
*Стремителност: Anac, Cham, Kali c, Med, Nat m, NIT AC, NUX V, SEP, Staph, Sulph
 
*Импулсивност, внезапно желание да извърши нещо: ARG N, Ars, Aur, IGN, Med, PULS
 
*Склонност да тича, вместо да ходи: Bell, Calc, China, HYOS, STRAM, Sulph, Tarant
 
*Наплив от мисли: Ars, BELL, Calc, China, Ign, Kali c, LACH, Nux v, Ph ac, PHOS, Puls, Sil, Sulph
 

Контрол

 
*Внимателен, грижи се за всичко: Ars, Aur, Bar c, CHINA, Ign, Lach, Lyc, Nux v, Sep, STRAM, SULPH
 
Предпазливост: Ars, Bar c, Calc, Caust, Hyos, Ign, Nux v, Puls, Stram
 
Склонност към прекалена взискателност: Puls
 
*Усърдност в дреболиите: ARS, Bar c, IGN, Lach, Lyc, Med, Nux v, SIL, STAPH, Stram, Sulph, THUJA
 
Подреденост, спретнатост: Anac, Arg n, ARS, Aur, CARC, Kali c, Med, Nat m, Nux v, Phos, Plat, Puls, Sep, Sil, Sulph, Thuja
 

Притежания, пари, доверие

 
Склонност да се пазари: Puls, Sil, Sulph
 
Склонност да проси и умолява: Ars, Aur, Bell, Kali c, Plat, Puls, Stram
 
Нечестност: Ars, Hyos, Lach, NAT M, Tarant
 
Алчност за пари и имущество: Ars, Calc, China, Lyc, Merc, Puls, Sep, Staph, Sulph
 
Трупа притежания: ARS, Lyc, Med, Ph ac, PULS, Sep, SIL, Sulph
 
Прахосничество: Bell, Calc, Caust, MERC, Nux v, Stram, Sulph
 
Краде: BELL, Nux v, Sulph
 
*Недоверчивост, подозрителност: ACON, ANAC, Arn, ARS, Aur, BAR C, Bell, CANN I, CAUST, Hyos, LACH, LYC, Med, Merc, Nit ac, Nux v, Phos, PULS, Sep, Staph, STRAM, SULPH
 

Свръхестествена чувствителност

 
Ясновидство, свръхсензитивност: Acon, Anac, Arn, Calc, Cann i, Carc, Hyos, Med, Phos, Sil, Stram, Tarant
 

Ниско самочувствие

 
*Детинско поведение: Arg n, BAR C, Ign, Ph ac, Stram
 
*Ниско самочувствие: ANAC, Aur, Bar c, China, Kali c, Lyc, Med, Nat m, Ph ac, Puls, SIL
 
*Малодушие, страхливост: Acon, Arg n, Bar c, Cham, China, LYC, Nux v, Puls, Sil, STRAM
 
Склонност към ласкателство: Arn, LYC, Nux v, Plat, Puls, Sil, Staph
 
Чувство на безпомощност: Anac, Arg n, LYC, Phos, Puls, Stram
 
*Голяма нерешителност: Anac, Arg n, Ars, BAR C, Calc, IGN, LACH, Lyc, Merc, Nat m, Nux v, Phos, PULS, Sep, Sil, Sulph
 
Чувство за изолация: Anac, Arg n, Cann i, Plat, Puls, STRAM
 
*Кротост, хрисимост: Acon, ARN, ARS, Calc, CARC, Ign, Lyc, NAT M, Nit ac, Nux v, Phos, PULS, Sep, SIL, Stram, Sulph, Thuja
 
Чувство за отхвърленост, изоставеност, самотност: Anac, Arg n, AUR, Bar c, Calc, Cann i, Carc, China, Kali c, Lach, Merc, Plat, PULS, Sep, STRAM
 
Почит към другите: Hyos, Nat m, Nux v, Plat, Puls, Sil, Sulph
 
Сервилност, подчинение, покорство: Anac, Lyc, PULS, Sil, Sulph
 
*Срамежливост, стеснителност: Acon, Ars, Aur, BAR C, CALC, Caust, China, Ign, KALI C, LYC, Merc, Nat m, Nit ac, Nux v, PHOS, PULS, SEP, SIL, Staph, Stram, SULPH, Tub
 
*Плахост, свенливост (трудно установява контакт с очите): Bar c, Calc, China, Ign, Merc, PULS, Staph, Stram, Sulph
 
Безгръбначност, безхарактерност: Bar c, Calc, Sil
 
Липса на успех, очакване на провал: Arg n, Aur, Merc, Nux v, Sil
 
Отстъпчив, мекушав характер, лесно се поддава на влияние: Ars, Ign, Lyc, Nux v, PULS, Sil, Staph, Sulph
 

Прекомерно самочувствие
 

Хвали се, самоизтъква се: Arn, Ars, Bell, Lach, Merc, Nat m, Nux v, Plat, Stram, Silph
 
Лицемерност: Bar c, Caust, Lyc, Merc, Nux v, Phos, Puls, Sep, Sil, Sulph
 
Деспотичност, властност: ARS, Lyc
 
Ексцентричност: Bell, Cann i, LACH, Tarant
 
Екзалтираност при разискване на политически теми: Bell, Caust, Lach, Nux v
 
Егоцентричност: Anac, Arn, Aur, Calc, Lach, Lyc, Med, Merc, Nux v, Phos, PLAT, Sil, Staph, Stram, Sulph
 
Високомерие, надменност: Caust, Hyos, Lach, LYC, PLAT, Puls, Sil, Staph, Stram, SULPH
 
Жажда за власт: Ars, Lach, Lyc, Nux v, Sulph
 
Гордост: Arn, Ars, Caust, China, Hyos, LACH, Lyc, Nux v, PLAT, Staph, Stram, Sulph
 
Нахалство, наглост, безочие: Arn, Calc, Lyc, Plat, Staph
 
Егоизъм, себичност: Ars, Bell, Calc, China, Ign, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat m, Nux v, Phos, Plat, Puls, Sep, Sil, Sulph, Tarant, Tub
 

Повърхностно щастие

 
*Жизнерадост, бодрост (без връзка с действителността): CANN I, HYOS, LACH
 
Идеализъм: Caust, Ign, Lyc, Plat, Tub
 
Шеговитост: Ars, Cann i, Hyos, IGN, Lach, Stram, Tarant
 
Невъздържан смях: Anac, Bar c, Bell, CANN I, Hyos, Ign, Nat m, Nux v, Plat, Stram, Tarant
 
Неволен смях: Aur, Bell, CANN I, Hyos, IGN, Lyc, Nat m, Nit ac, Phos, Puls, Sep, Tarant
 
Смях над сериозни неща: Anac, Arg n, Cann i, Ign, Lyc, Nat m, Phos, Plat, Sulph
 
Смях по време на сън: Bell, Caust, Hyos, LYC, Ph ac, Sep, Sil, Stram, SULPH
 
Пее: Bell, Hyos. Lach, Plat, Stram
 
Пее високо: Hyos, Stram
 
Усмихва се: Ars, Bell, HYOS, Nux v
 
Пише или съчинява стихове, рими и песни: Cann i, China, Lach, Lyc, Nat m, Staph, Stram 
 

Дейности, които облекчават състоянието на пациента

 
Танци: Carc, Caust, Ign, Nat m, SEP, Sil
 
Музика: AUR (класическа), Carc, Merc, Nat m, Tarant (бърза, ритмична – поп и рок), Thuja (църковна), TUB
 
Музика за облекчаване напрежението в краката: TARANT
 
*Занимание, заетост (не може да гледа телевизия, без да извършва друга дейност): Ars, Aur, Calc, Carc, China, Ign, Lach, Lyc, Nux v, Puls, SEP, Sil, Stram
 
*Потребност от компания: ARG N, ARS, Calc, HYOS, Ign, KALI C, LYC, Nux v, PHOS, Puls, Sep, STRAM
 

Религия

 
*Съмнения относно спасението на душата: ARS, AUR, LACH, PULS, Sulph
 
Фанатизъм: Caust, Med, Puls, Sulph, Thuja
 
Маниакалност: Lach, Plat, Puls, Stram, Sulph
 
*Религиозност: Arg n, Ars, Aur, Bell, Calc, Cham, HYOS, Ign, LACH, Lyc, Med, Plat, Puls, SEP, STRAM, SULPH
 

Ревност

 
Завист; желание за онова, което имат другите (не е ревност): ARS, Calc, Lach, Lyc, Nux v, Plat, Puls, Sep, Staph, Sulph
 
Ревност: Anac, Ars, Calc, Coloc, HYOS, Ign, Kali c, LACH, Lyc, Med, Nat m, NUX V, Ph ac, Plat, Puls, Sep, Staph, Stram, Thuja
 

Сексуалност

 
Неприлично облекло; склонност към събличане, разголване, нудизъм: Bell, HYOS, Merc, Phos, Stram, Tarant
 
*Сладострастност: Acon, Calc, Cann i, Caust, China, HYOS, LACH, PHOS, PLAT, Puls, Sep, Sil, STAPH, Stram, Tarant, Tub
 
*Чувственост, влюбчивост: Bell, CALC, CAUST, CHINA, Coloc, Hyos, IGN, Lach, LYC, MED, Merc, NAT M, NUX V, PHOS, PLAT, PULS, Sep, SIL, Staph, STRAM
 
*Цинична и развратна природа: Calc, China, Hyos, Lach, Lyc, Med, Nat m, Plat, Sil
 

Мисли

 
Обсебеност от мисли: Arn, Nat m, Nux v, Puls, SULPH
 
*Угнетеност, отдаденост на мисли за минали неприятни събития, злопаметност: Cham, China, Lyc, NAT M, Plat, Sep, Sulph
 
*Самоизследване (вглъбеност в себе си): ACON, Aur, China, IGN, PULS, Sep, SULPH
 
Тесногръдие: Bar c, Puls
 
Еднопосочност на мислите: Ign, Sil
 
Философски наклонности: Anac, Lach, Nit ac, Sulph
 
Съставя много планове: Anac, Arg n, CHINA, Nux v, Sep, Sulph
 
Упорити, повтарящи се мисли: STRAM
 
*Склонност към теоретизиране: Aur, CANN I, China, Lach, Sep, SULPH
 
*Мъчителни мисли: Ars, Caust, Lach, Lyc, NAT M, Nit ac, Sulph
 

Загриженост

 
Не може да търпи несправедливости: Calc., CAUST, Ign, Med, Merc, Nat m, Nux v, Phos, STAPH, Sulph
 
Любознателност: Aur, Hyos, Lach, Puls, Sep, Sulph
 
*Добросърдечие, състрадателност: Carc, Caust, Ign, Med, Nat m, Nit ac, Nux v, PHOS
 
*Сантименталност: IGN, Nat m, NUX V, Phos, Puls, Sulph, Tub
 
*Загриженост, тревожи се за близките: Phos, Sulph
 
*Загриженост, тревожи се за другите: Arg n, Ars, Carc, CAUST, Nux v, Phos, Staph, Sulph
 

Равнодушие
 

В компания, в обществото: ARG N, Kali c, Lyc, Nat m, Plat
 
*Към професионалните ангажименти: Arg n, Arn, Ph ac, Puls, Sep, Stram, Sulph
 
Към близки и роднини: Acon, Ars, Bell, Carc, Merc, PHOS, Plat, SEP
 
Към другия пол: Puls, SEP, Thuja
 
Към външния си вид: SULPH
 
Към състоянието на другите: Ars, Caust, Lach, Nat m, Nux v, Plat, SULPH
 

Затвореност
 

*Сдържаност, резервираност: Calc, Hyos, Ign, NAT M, PHOS, Plat, Puls, Staph
 
Потайност: Aur, Bar c, Caust, Ign, Lyc, Nat m, Nit ac, Phos, Sep, Thuja
 
Екстровертност: Acon, Arg n, Bar c, Carc, Lach, Lyc, Med, Nux v, Phos, Sulph, Tarant
 
Наивност: Bell, Stram
 
Наивност, но придружена с висока интелигентност: China, Hyos, Stram, Sulph
 

Реч

 
Склонност към клюкарство: Ars, Calc, Caust, Hyos, Lach, Stram
 
*Въздиша често: Aur, Cham, IGN, Nux v, Ph ac, Puls, Sep, Stram
 
*Приказливост или влечение към дълги писма: Aur, Bell, Cann I, HYOS, LACH, Phos, STRAM
 

Воля

 
*Смелост, безстрашие: Ign, Puls, Tub
 
Оптимизъм: Calc, Lyc, Nux v, Puls, Sil, Sulph, Tub
 
*Твърдоглавие, инат: ANAC, ARG N, BAR C, BELL, CALC, CHAM, NUX V, TARANT, TUB
 
*Твърдоглавие, инат (при деца): CALC, Carc, Cham, China, TUB
 
*Непрестанна необходимост да работи: AUR, Bar c, Carc, Hyos, Ign, Lach, Lyc, NUX V, Sep, TARANT, TUB
 

Безволие

 
Отказ от амбиции: Arg n, Ars, Caust, Sep
 
*Леност, особено във връзка с работата: CHINA, LACH, NAT M, NIT AC, NUX V, PHOS, PULS, SEP, SULPH, TUB
 
Раздвоена воля: ANAC, Lach
 
Загуба на волята; липса на стремежи: Bar c, Calc, Lyc, Merc, Nat m, Phos, Sil, Sulph
 
Слаба воля: Anac, Ars, Bar c, CALC, Caust, China, Ign, Kali c, Lach, Lyc, Merc, Nat m, Nux v, Puls, Sil, Staph, Sulph, Tarant