ИМАМЕ ВРЕМЕННО ЗАБАВЯНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ! МОЛЯ ДА НИ ИЗВИНИТЕ

Добре дошли в bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

ХОМЕОПАТИЧНИ ПОТЕНЦИИ РАЗЛИЧИЯ И ПОТЕНЦИРАНЕ, D, CH, X

потенциал, хомеопатияЛечение с хомеопатия

Терминът "хомеопатия" произтича от гръцките думи "homeo" (подобно) и "патос" (страдание или болест). Първите основни принципи на хомеопатията саформулирани от немския лекар Самуел Ханеман в края на 1700-те. Практиката на хомеопатията се основава на убеждението, че болестите могат да бъдат излекувани,чрез малки дози от вещества. В основата на тази идея е трудното за разбиране убеждение, че разреждането, заедно с потенциране създава условия за запаметяване на информация от веществото майка и дори за усилване на неговото действие в обратна посока. Нещо като вакуум на действието.

За да си го представите по ясно, ако едно вещество предизвиква температура в обичайни условия, то при разреждане и потенциране, вакуумът на информация, предизвиква всмукване или елиминиране на симптома температура.

Аналогично е действието за други симптоми, предизвиквани от веществата майка на съответното хомеопатично лекарство и неговата сила, в зависимост от степента на потенция, която усилва този вакуум. Именно това е причината да се работи изключително внимателно с високи потенции на хомеопатични лекарства.

Потенциал (хомеопатия)

Потенциалът или потенция при хомеопатията е процесът на подготовка на хомеопатични лекарства, състоящи се от разреждане с разклащане, вибрация или смилане. С нарастването на броя на разрежданията концентрацията на първоначалното вещество намалява до нула и терапевтичният ефект, според хомеопатитесе увеличава. Струва си да се отбележи, че обявеното засилване на действието с все по-нарастващо разреждане влиза в противоречие с известните закони на химия и законите на фармакодинамиката.

потенциал, хомеопатияЕфектите на хомеопатичните лекарства са определени по отношение на разреждането, т.е. 1Х (1/10 разреждане), 2Х (разреждане 1/100) и т.н. Също така наречено хомеопатично затихване, потенцията се отнася до броя пъти, през които първоначалното веществотое било разреденои преработено, съгласно метод, описан в хомеопатичната фармакопея.

Хомеопатичната потенция е написана като число, свързано с една от следните букви или комбинации от букви: X, D, C, CH, K, CK, M, MK, LM или Q (вж. По-долу).

 

потенциал, хомеопатия

Следователно, в продукт, съдържащ Sepia 4X, веществото се разрежда с девет части частично разреждане и се повтаря четири пъти (1/10000 разреждане), докато за получаване на Sepia 4CH веществото се разрежда с 99 части разредител и се повтаря 4 пъти (1 / 100000000 разреждане).

Хомеопатията, фитотерапията, геммотерапията, олигоелементите и тъканните соли на Schüssler са модалности, използвани в традиционната медицина.

ИМАМЕ ВРЕМЕННО ЗАБАВЯНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ! МОЛЯ ДА НИ ИЗВИНИТЕ.