Добре дошли в bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Мак жълт, жълта папаронка, жълт рогатец, действие и приложение на билката

Glaucium flavum Crantz

Английски - Yellow Horned-poppy, Немски - Gerber Hornmohn, Френски - Pavot comu, Руски - Мачок желтый

Сем. Papavexaceae - Макови

Мак жълт Основно действие на мак жълт, жълта папаронка

Жълтият мак има установено противокашлично действие.

Експериментални и клинични данни на мак жълт, жълта папаронка

Изолираният от наши учени в края на петдесетте години на миналия век от надземните части на жълт мак алкалоид глауцин придобива практически интерес след като се установява, че този алкалоид с апорфинова структура притежава изразено противокашлично действие. Изследван е хидробромидът на глауцина. При по-нататъшни изследвания на жълтия мак българските учени стигат до извода, че за разлика от кодеина глауцинът не действа обстипиращо. Пред вид на това съществено предимство на глауцина той е внедрен в терапевтичната практика като ново противокашлично средство под името глаувент. По-късно получените резултати от извлечени от жълтия мак съставки са потвърдени с изследванията на руски учени, извършени с глауцинов хидрохлорид. Глауцинът има и краткотрайно хипотензивно и спазмолитично действие. Предимство на глауцина е и това, че при продължителното му прилагане не се развива нито толерантност към противокашличното му действие, нито морфиноподобна зависимост.

Терапевтичната активност на глауцина при изследването на свойствата на жълтия мак, е потвърдена клинично и под името глаувент. Той се налага като ефикасен противокашличен препарат.

Изследването на редица синтезирани от учените полусинтетични производни на глауцина показва, че само едно от тях - 7-метилдехидроглауцинът, има противокашлично действие. Триаминометилните производни на глауцина имат еднаква с неговата спазмолитична активност, но неколкократно по-ниската им токсичност ги прави по-перспективни спазмолитици. Както глауцинът, така и полусинтетичните му производни са мощни фосфодиестеразни инхибитори.Мак жълт Широко действие и прилоложение на мак жълт, жълта папаронка

Глауцинът служи като изходна субстанция за произвежданите у нас противокашлични препарати Glauvent и Glauterpin.

Описание на мак жълт, жълта папаронка

Жълтият мак е двугодишно (многогодишно) тревисто синкаво до сивозелено растение с дълбок корен. Стеблото на жълтия мак е изправено, 20-50 (100) см високо, кръгло разклонено (рядко просто). Приосновните листа са на дръжки, лировидно пересто наделени, с широки хрущялни власинки; стебловите са по-дребни, приседнали, стеблообхващащи, едро назъбени до пересто изрязани. Цветовете на жълтия мак са едри, единични по върховете на клонките. Венчелистчетата са 4, лимонено до златистожълти или оранжевожълти до керемиденочервени с жълтеникава основа. Плодът на жълтия мак е удължена, права или дъговидно извита гола кутийка. Жълтият мак цъфти от май до юли.


Разпространение на мак жълт, жълта папаронка

Жълтият мак расте по крайбрежни пясъци, скалисти и каменисти места. Разпространен по Черноморското крайбрежие, Североизточна България (Шуменско, Провадийско) и Дунавска равнина (край Плевен). Освен у нас, жълтият мак се среща по крайбрежието на Западна и Южна Европа. Билката е натурализирана в Централна Европа.

Култивиране на мак жълт, жълта папаронка

Жълтият мак трябва да се засява върху полетата на основната сеитбооборот, чист от многогодишни плевели, с внимателно разделена и изравнена почвена повърхност. Най-добрите предшественици са всички видове зимни зърнени култури и ранно събрани фуражни култури.

След зимните култури и фуражните култури полето се обработва внимателно 1-2 пъти, за да се смелят остатъците от културите и да не се създадат условия за покълването на плевели. След това се нанася основният тор и се извършва оран на дълбочина 25-30 см с едновременно валцуване на почвата с пръстен валяк. В бъдеще, ако е необходимо, се култивира. През зимата полето трябва да остави подравнено и чисто от плевели.

Най-благоприятният период на сеитба е зимата, в началото на декември.

Дрога на мак жълт, жълта папаронка

Цъфтящата надземна част (Herba Glaucii flavi).

Съдържание на мак жълт, жълта папаронка

Изолиран от надземната част на Glaucium flavum var. lejocarpum Boiss. 6 алкалоида: глауцин - 1,22%, протопил - 0,07%г ауротензин - 0,005% и др.

Природозащитен статут на мак жълт, жълта папаронка

Жълтият мак не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но събирането и като билка от естествени находища се забранява с ежегодна заповед на министъра на околната среда и водите издавана по реда на Закона за лечебните растения, поради ограничените находища на вида в България.

Продукти свързани със статията

  1. МАКОВО СЕМЕ , МАК СЕМЕ , ПОЛСКИ МАК , КАДЪНКА , Papaver rhoeas L.
  2. Аромалампа С ДЪХ НА МАК модел 1

    Аромалампа С ДЪХ НА МАК модел 1

    Цена: 24,90 лв.

    Не е в наличност

  3. СУМАК ПОДПРАВКА , СОМАК , КИСЕЛО , Rhus coriaria
  4. МЕТЛИЧИНА СИНЯ , ЦВЯТ , Centaurea cyanus L.