bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Лопен благороден за лечение на язвена болест

Лопен благороден, действие и приложение на билката

Verbascum nobile Vel
Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви

 • Лопен цвят - отхрачващо и омекотяващо действие, Verbascum
 • Лопен лист с цвят - при кашлица и бронхит, Verbascum phlomoides
 • Благороден лопен

  Основно действие на лопен благороден

  Благородният лопен има установено хипотензивно, спазмолитично и антиулкусно (за лечение на язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника) действие.

  Експериментални и клинични данни на лопен благороден

  Алкалоидната сума от V. pseudonobile в благородния лопен е изследвана както от наши, така и от чужди учени по отношение влиянието й върху сърдечно-съдовата система, вегетативната нервна система, гладката мускулатура, както и за остра и хронична токсичност. Алкалоидната сума, инжектирана венозно на котка, предизвиква силно и продължително понижаване на артериалното налягане, става ясно от изследвания на свойствата на благородния лопен, извършени от екип наши учени. Хипотензивното действие се дължи на ганглиоблокиращото и на миотропното съдоразширяващо действие. В алкалоидната сума се съдържа и амидът на канелената киселина със слабо ганглиолитично и папавериноподобно действие, установяват учените, изследващи благородния лопен. Изолираните сърдечни глюкозиди от V. pseudonobile предизвикват положителен инотропен и отрицателен хронотропен ефект върху изолирано сърце от жаба и проявяват антиаритмично действие на аритмия, предизвикана с бариев двухлорид.

  Изследвани са общо 30 вида от род Verbascum за съдържание на биологично активни вещества, а 15 от тях - за фармакологична активност. Установено е спазмолитично, съдоразширяващо и хипотензивно действие предимно при V. decorum, V. banaticum, V. abietinum, V. lychnitis, V. Austriacum, посочват учените при проучванията си върху въздействието на видовете благороден лопен.

  Начин на приложение на лопен благороден

  Алкалоидната сума, съдържаща се в благородния лопен, е включена в препарата вербаскан, който се изпитва клинично като спазмолитично и противоязвено средство. Има и предварителни клинични данни за антихипертензивната му активност.

 • Лопен Тинктура - при кашлица, Bioherba, 50 мл

  Лопен Тинктура - при кашлица, Bioherba, 50 мл

  Цена: 7,81 лв.


 • Благороден лопенОписание на лопен благороден

  Благородният лопен е двугодишно растение. През първата година пораства само розетка, а през втората - стебло, високо от 60 до 100 см, червеникавокафяво (V. nobile). Приосновните листа , които са от 10 до 30 см, са вълновидно или пересто нарязани, покрити са с жълтеникав (V. nobile) и сивобял пласт (V. pseudono¬bile). Благородният лопен цъфти през юни. Цветовете на благородния лопен са жълти, събрани в яйцевидна пирамидална метлица, разположени по 1 - 2 на гъсто по съцветната ос (V. nobile) или отдалечено по съцветната ос на групи от 3 до 5 цветчета (V. pseudonobile). Първият цвят е без странични прицветничета, вторият се появява в пазвата на единствения прицветник, външно от първия цвят (V. nobile). При V. pseudonobile първият цвят е с две странични прицветничета, а следващите цветове се явяват в пазвите им. Плодът на благородния лопен е многосеменна разпуклива кутийка - широко яйцевидна и съвсем гола (V. nobile) или тясно яйцевидна до цилиндрична, покрита със звездисти трихоми (V. Pseudonobile). Между двата вида благороден лопен има разлика от 2 хромозома от диплоидния хромозомен брой.

  Разпространение и местообитание на лопен благороден

  Видовете благороден лопен са ендемични за Южна България и Северна Гърция. V. nobile се среща по Бесапарските хълмове, Пазарджишко, по скалите край Пещера и Триград, V. Pseudonobile се среща по течението на р. Струма и р. Места, край с. Чучулигово, Петрово, гр. Струмяне, в полите на Славянка и с. Гайтаниново, Благоевградска област.

  Дрога на лопен благороден

  Розетъчните листа от първата вегетационна година (Folia Verbasci nobilis, Folia Verbasci pseudonobilis).

  Съдържание на лопен благороден

  Флавоноиди, сапонини, кумарини. V. nobile - алкалоиди рядко до 0,5 %, сърдечни глюкозиди - 2 %.V. pseudonobile - до 1,5 % алкалоиди, които при култивиране достигат до 2 %.

  Природозащитен статут и заплаха на лопен благороден

  Билката не е защитена от Закона за биологичното разнообразие, но е включена в "Червена книга на Н. Р. България" том 1 (1981 г.) с категория "рядка".


  Продукти свързани със статията

  1. Лопен цвят - отхрачващо и омекотяващо действие, Verbascum
  2. Лопен лист с цвят - при кашлица и бронхит, Verbascum phlomoides
  3. Тинктура Галистомахче - при гастрит и язва, Bioherba, 100 мл
  4. Чай Стомашен - при язва, гастрит и колит, насипен

   Чай Стомашен - при язва, гастрит и колит, насипен

   Цена: 5,40 лв.

  5. Лопен Тинктура - при кашлица, Bioherba, 50 мл

   Лопен Тинктура - при кашлица, Bioherba, 50 мл

   Цена: 7,81 лв.