bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Токсоплазмоза – предпазни мерки, традиционна медицина

Същност на токсоплазмоза

Инфекция, която се развива в животните, птиците и влечугите и се предава на хората чрез яденето на заразено месо или докосването до животни или техния боклук. Обикновено имунната система предпазва от тази инфекция. Но при бременните жени токсоплазмозата може да се предаде на зародиша и да причини спонтанен аборт или умъртвяване на плода. По време на бременността трябва да се направи изследване на кръвта, за да се установи дали жената страда от токсоплазмоза.

Токсокоплазмоза

Изследвания, които трябва да се направят при токсоплазмоза

За лабораторна диагностика на токсоплазмоза най-често се използват серологични методи: непряка имунофлуоресцентна реакция (RNIF) и анализ на ензимно свързан имуносорбент (ELISA). Диагнозата се потвърждава от надеждно нарастващата динамика на показателите на тези тестове, тяхното високо ниво или наличието на антитела от клас IgM. От голямо значение при диагностицирането на токсоплазмозата, особено при диференцирането на остри и хронични процеси, е определянето на класове на имуноглобулини, по-специално на антитела от клас IgM. Възможно е надеждно да се диагностицира токсоплазмена инфекция само чрез сравняване на резултатите от серологичните реакции в динамика. Антителата от всички класове значително се увеличават до края на втората - началото на третата седмица от момента на заразяване и достигат диагностично ниво. Диагнозата токсоплазмоза в присъствието на подходяща клиника може да бъде поставена с положителна серологична конверсия, когато вторият серумен тест стане положителен.

Диагностиката на токсоплазмоза при бременни жени включва целия набор от необходими клинични, параклинични и специални (имунобиологични) изследвания, които се използват за диагностициране на токсоплазмоза като цяло.

Предпоставка за изследване на бременна жена за токсоплазмоза трябва да бъде консултацията с специалист по инфекциозни заболявания за потвърждаване или изключване на текущия инфекциозен манифест или асимптоматичен (непрозрачен) процес на токсоплазма.

Предвид първостепенното значение на резултатите от имунологичен преглед при диагностицирането на токсоплазмоза при бременни жени, е необходимо правилно да се интерпретират данните.

Симптоми на токсоплазмоза

пожълтяване на склерата на очите;
симптоми на обща интоксикация на организма;
повишаване на температурата до 38 ° и повече;
гадене и повръщане
главоболие;
подуване на корема и болка;
храносмилателни нарушения (диария, запек);

Клинични форми на токсоплазмозата

Повечето заразени хора нямат клинични прояви на болестта. В по-голямата част от случаите с токсоплазмоза се наблюдава здравословно пренасяне на паразита, придружено от стабилно ниско ниво на специфични антитела в кръвта. Пренасянето не изисква никакви терапевтични мерки и носителят трябва да се разглежда като здрав човек.

В същото време са възможни клинично изразени варианти на хода на инфекцията, изискващи внимателна диагноза и специфично лечение.

Придобитата токсоплазмоза по естеството на курса се разделя на остра и хронична. Освен това, в зависимост от продължителността на заболяването и тежестта на клиничните симптоми, е възможен субакутен, както и непрозрачен (субклиничен) курс на инфекция, който се характеризира с определена динамика или високо ниво на специфични антитела в кръвта, при липса на клинични прояви на заболяването. По този начин, от наша гледна точка, следната класификация на придобита токсоплазмоза е най-удобна за практическото здравеопазване: остра, подостра, хронична, непрозрачна и пренасяне.

Предпазни мерки при токсоплазмоза

• Избягвайте докосването до боклук, оставен от котки.

• Измивайте добре ръцете си, след като сте пипали домашните си любимци.

• Не позволявайте на домашните животни да ви ближат.

• Използвайте специални съдове за храната на животните и ги измивайте отделно от вашите.

• Винаги измивайте ръцете преди готвене или хранене.

• По бреме на бременността не яжте сурово месо и сурова риба.

• Измивайте добре всички зеленчуци - по време на бременността не яжте сурови зеленчуци по ресторантите.

Лечение при токсоплазмоза

Традиционна медицина при токсоплазмоза

• Ако мислите, че сте се заразили от токсоплазмоза, направете си изследване на кръвта. При повечето пострадали болестта се проявява в лека форма и не се нуждае от лечение. При пациентите с отслабнала имунна система болестта се проявява в тежка форма и затова се предписват антибиотици като пириметамин и сулфадиазин. На бременните жени вместо пириметамин се дава спирамицин. Стероидите може да се използват, ако болестта е засегнала очите.

Продукти свързани със статията

  1. Сладка Папрат корен рязан BOF - при глисти, Polypodium vulgare L.
  2. Див Пелин стрък рязан - при липса на апетит, Artemisia vulgaris
  3. Тройчатка Тинктура при чревни паразити, Bioherba, 100 мл.
  4. Пакет Тройчатка™ - противопаразитна и детокс програма