Език: BG
Валута: USD
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • RSD
 • SEK
 • CHF
 • TRY
Добре дошли в bilki.bg! |

Кошница

0 артикула

Категории продукти

ДОСТАВКА В ЕВРОПА

Europe delivery prices
Approximate prices in Euro for delivery Bilki Ltd. in Europe

DPD ECONOMY PICK-UP - door- to-door sender receiver
Delivery Time - 2 to 5 days according to 
the destination

Weight/kg

Zone1/

Zone2 /

Zone3 /

Zone 4 /

Zone5/

0.5kg

10 

19 

28 

37 

92 

0.5kg – 5kg

10 

20 

28 

39 

92 

5kg– 10kg

10 

25 

 35

43 

92 

Direction

Greece, Romania

Австрия, Austria, Hungary , Germany

Belgium , Britain, Denmark, Italy, Luxembourg, Poland, Slovakia , Slovenia, France, the Netherlands , Czech Republic

Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania , Portugal, Finland , Sweden, Spain

Switzerland

Courier delivery / 2 to 4 days / to the following European countries:
Greece, Romania, Austria, Hungary, Germany, Belgium, Britain, Denmark, Italy, Luxembourg, Poland, Slovakia, Slovenia, France, the Netherlands, Czech Republic, Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania, Portugal, Finland, Sweden, SwitzerlandWe can send parcels up to 10 kg to Europe via courier delivery to your door . Delivery time is 2-5 working days , depending on the state. Please check the integrity of the content over the courier. If your package is damaged , to be completed protocol through which we send the products again or refund you the money paid for the products + shipping .

We do not accept claims for damaged items without the Protocol signed at courier upon receipt of the shipment. Any alleged break proved only by a document - a record of damage !

 


 

For deliveries to the U.S. has serious restrictions on incoming goods. Do not take herbs and food supplements. Therefore, do not send shipments to the U.S.

 


Приблизителни цени в ЛЕВА за доставка Билки ЕООД в цяла Европа 
DPD ECONOMY PICK-UP - от врата подател до врата получател
Време за доставка - 2 до 5 дни според дестинацията


Курирерска доставка /2 до 4 дни/  да следните Европейски държави:
Гърция, Румъния, Австрия, Унгария, Германия, Белгия, Великобритания, Дания, Италия, Люксембург, Полша, Словакия, Словения, Франция, Холандия, Чехия, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Португалия, Финландия, Швеция, Швейцария

Courier delivery / 2 to 4 days / to the following European countries:
Greece, Romania, Austria, Hungary, Germany, Belgium, Britain, Denmark, Italy, Luxembourg, Poland, Slovakia, Slovenia, France, the Netherlands, Czech Republic, Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland

 

Тегло кг

Зона 1

Зона 2 / лв

Зона 3 / лв

Зона 4 / лв

Зона 5

0.5кг

19.99

36.99

51.99

73.99

183.99

0.5кг – 5кг

19.99

39.99

54.99

76.99

183.99

5кг – 10кг

19.99

49.99

63.99

84.99

183.99

Направление

Гърция, Румъния

Австрия, Унгария, Германия, Гърция, Румъния

Белгия, Великобритания, Дания, Италия, Люксембург, Полша, Словакия, Словения, Франция, Холандия, Чехия

Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Португалия, Финландия, Швеция

Швейцария

 

Можем да изпратим пратки до 10 кг до Европа, чрез куриерска доставка до вашата врата. Срокът за доставка е 2-5 работни дни, в зависимост от държавата. Моля проверявайте целостта на съдържанието пред куриера. Ако пратката ви е увредена, се попълва протокол, чрез който ви изпращаме продуктите отново, или ви възстановяваме платените пари за продуктите+доставката.

Не приемаме рекламации за увредени пратки, без протокол, подписан пред куриера, при получаването на пратката. Всяко твърдение за счупване се доказва само чрез документ - протокол за увреждане!

 За доставки до САЩ има сериозни рестрикции за получаваните стоки. Не се приемат билки и някои хранителни добавки. Поради това не изпращаме пратки до САЩ. 

 


Автор: